ATHOS Income Plus – Aμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων

ATHOS Income Plus – Aμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου ATHOS Income Plus – Διαχείρισης Διαθεσίμων  είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων αναλόγων ή καλύτερων από τα επιτόκια των  χρηματαγορών, επενδύοντας κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετώντας το ενεργητικό του σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζεται στην τοποθέτηση σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθμισης (Investment grade), σε βραχυπρόθεσμα κρατικά ή/και εταιρικά ομόλογα καθώς και σε έντοκα γραμμάτια. Επίσης επενδύει σε λοιπούς χρεωστικούς τίτλους εφόσον έχουν υπολειπόμενη διάρκεια έως και δύο (2) έτη. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει μέση ληκτότητα έως έξι (6) μήνες και σταθμισμένη διάρκεια ζωής έως δώδεκα (12) μήνες.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο ATHOS Income Plus – Διαχείρισης Διαθεσίμων απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές που επιδιώκουν να συνδυάσουν ικανοποιητικές αποδόσεις με υψηλή ρευστότητα και χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο.

 

Πληροφοριακά Έντυπα