THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Α.Κ.

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ είναι η διατήρηση της αξίας του κεφαλαίου και η παροχή αποδόσεων αναλόγως με τις αποδόσεις στις αγορές χρήματος.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού του Α.Κ., το ενεργητικό του επενδύεται κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετείται σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. Επιπρόσθετα, το Α.Κ. δύναται να επενδύει σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κατηγοριοποίησή του.

Το χαρτοφυλάκιο του Α.Κ. έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα έως έξι (6) μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής έως δώδεκα (12) μήνες.

Το Α.Κ. παρουσιάζει χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που σχεδιάζουν τη διατήρηση της επένδυσής τους για χρονικό διάστημα 1 έτους, επιζητούν εισόδημα και ρευστότητα αναλαμβάνοντας χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο.

Πληροφοριακά Έντυπα