03/08/2017 – Ξεκινά η διάθεση του Α.Κ. ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό

Το ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο ξεκινά τη λειτουργία του με αρχικό ενεργητικό 300.000 Ευρώ.

Το ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό είναι το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. και εντάσσεται στην ελληνική προιοντική γκάμα της εταιρείας που περιλαμβάνει τέσσερα αμοιβαία κεφάλαια που σταδιακά θα λανσάρονται στην αγορά.

Ο επενδυτικός σκοπός του Α.Κ. ATHOS High Peaks είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης ικανοποιητικής απόδοσης, η οποία θα προέρχεται κυρίως από υπεραξία κεφαλαίου, αλλά και από μερισματικές αποδόσεις με την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου.

Οι επενδύσεις του Α.Κ. στρέφονται κυρίως σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και δευτερευόντως σε μετοχές ξένων χρηματιστηριακών αγορών.
Το ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμό επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 5 ετών) που κατανοούν ότι, λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού δύναται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.