17/01/2020 – Βράβευση της ATHOS ASSET MANAGEMENT στην απονομή Fund Managers Awards 2019

Τρία βραβεία απέσπασε η ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην Ετήσια Απονομή Βραβείων “Fund Managers’ Awards 2019” που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17/01/2020 από την Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ) στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Πιο συγκεκριμένα, η ATHOS ASSET MANAGEMENT βραβεύθηκε με το:

  • 2ο Βραβείο της κατηγορίας Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας περιόδου ενός έτους (1/1/2019 – 31/12/2019) για το ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. (κατηγορία μεριδίων Α) με απόδοση 50,35%.
  • 2ο Βραβείο της κατηγορίας Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας περιόδου ενός έτους (1/1/2019 – 31/12/2019) για το ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ. (κατηγορία μεριδίων Ι) με απόδοση 34,51%.
  • 2ο Βραβείο της κατηγορίας Διεθνή Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια περιόδου ενός έτους (1/1/2019 – 31/12/2019) για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ με απόδοση 12,90%.
  • 3ο Βραβείο της κατηγορίας Διεθνή Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια περιόδου τριετίας (1/1/2017 – 31/12/2019) για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ με απόδοση 20,12%.

Τα Fund Managers’ Awards στοχεύουν στην έγκυρη και διαφανή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για το θεσμό των αμοιβαίων κεφαλαίων και στην ανάδειξη των επιτυχημένων αποδόσεων των διαχειριστών με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία για όλες τις κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ