29/09/2017 – Ιδρύεται το ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

Το 2ο εκ των τεσσάρων Α.Κ. της ελληνικής προιοντικής γκάμας της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ξεκινά την πορεία του στις 29/9/2017.

Το ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ. έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των επενδυτών που ενδιαφέρονται για την επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης πρωτίστως από εισόδημα και δευτερευόντως από υπεραξία κεφαλαίου και αναγνωρίζουν ότι το οικονομικό περιβάλλον και εν γένει η προοπτική της χώρας μας σταθεροποιείται και σταδιακά θα βελτιώνεται.

Το Α.Κ. επενδύει κυρίως σε ομολογίες του Ελληνικού Δημοσίου και σε ομολογίες εταιρειών που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων. Δευτερευόντως μπορεί να επενδύει σε κρατικά, υπερεθνικά και εταιρικά ομόλογα εξωτερικού καθώς επίσης και σε τραπεζικές καταθέσεις και ισοδυνάμου ρευστότητας χρεωστικούς τίτλους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.