Νέα – Ανακοινώσεις

07/07/2021 – Έκθεση Ελέγχου Συγχώνευσης του Α.Κ. «THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» από το Α.Κ. «ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο»

29/06/2021 – Ολοκλήρωση Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ και ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

26/05/2021 – Πληροφορίες προς τους Μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ και ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

26/05/2021 – Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ και ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

10/03/2021 – Δήλωση της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και 5(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (Κανονισμός SFDR)

20/03/2020 – Ενημέρωση για COVID-19

17/01/2020 – Βράβευση της ATHOS ASSET MANAGEMENT στην απονομή Fund Managers Awards 2019

28/06/2019 – Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ATHOS Navigator Ελληνικό Μικτό

22/03/2019 – Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

22/03/2019 – Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων

27/12/2018 – Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων THETIS

12/12/2018 – Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου GMM WORLD BALANCED FUND

17/10/2017 – Παρουσία και στην αγορά των Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων

29/09/2017 – Ιδρύεται το ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

03/08/2017 – Ξεκινά η διάθεση του Α.Κ. ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό