Νέα – Ανακοινώσεις

30/04/2024 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – ΜΗΝ ΕΠΕΝΔΥΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

18/04/2024 – Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την 1η Μαΐου 2024

15/03/2024 – Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την 29η Μαρτίου & 1η Απριλίου 2024 (Καθολικό Πάσχα) καθώς και η 24η Δεκεμβρίου 2024.

02/01/2024 – Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος χρήσης 2023 Α.Κ. «European Bond Fund Target 2027», κατηγορία μεριδίων Μ

23/06/2023 –  Νέος Διευθυντής Επενδύσεων

20/03/2023 – Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την 7η & 10η Απριλίου 2023 (Καθολικό Πάσχα)

23/11/2022 – Ανακοίνωση τροποποίησης Κανονισμού Α.Κ. INCOME GREEK BOND FUND  

24/03/2022 – Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την 15η & 18η Απριλίου 2022 (Καθολικό Πάσχα)

03/03/2022 – Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό, INCOME GREEK BOND FUND, ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό, ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

03/03/2022 – Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ATHOS Income Plus Ομολογιακό

03/03/2022 – Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου GMM WORLD BALANCED FUND

07/07/2021 – Έκθεση Ελέγχου Συγχώνευσης του Α.Κ. «THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» από το Α.Κ. «ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο»

29/06/2021 – Ολοκλήρωση Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ και ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

26/05/2021 – Πληροφορίες προς τους Μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ και ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

26/05/2021 – Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ και ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

10/03/2021 – Δήλωση της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και 5(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (Κανονισμός SFDR)

20/03/2020 – Ενημέρωση για COVID-19

17/01/2020 – Βράβευση της ATHOS ASSET MANAGEMENT στην απονομή Fund Managers Awards 2019

28/06/2019 – Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ATHOS Navigator Ελληνικό Μικτό

22/03/2019 – Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

22/03/2019 – Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων

27/12/2018 – Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων THETIS

12/12/2018 – Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου GMM WORLD BALANCED FUND

17/10/2017 – Παρουσία και στην αγορά των Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων

29/09/2017 – Ιδρύεται το ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

03/08/2017 – Ξεκινά η διάθεση του Α.Κ. ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό