Διοικητικά Στελέχη

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος
Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στον τομέα των επενδύσεων. Μεταξύ άλλων έχει τελέσει χρέη Γενικού Διευθυντή με τομέα ευθύνης...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άγγελος Πολίτης

Εντεταλμένος Σύμβουλος
Εργάζεται στο χρηματοοικονομικό χώρο από το 1995.  Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στην Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. και επικεφαλής των...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θεόδωρος Σαζακλής

Διευθυντής Επενδύσεων
Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στον τομέα των επενδύσεων και της διαχείρισης θεσμικών χαρτοφυλακίων. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Διευθυντής...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νικόλαος Κυριαζής

Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων
Έχει εργαστεί για περισσότερα από 20 χρονια στο χρηματοοικονομικό χώρο ενώ πριν από αυτό εργάστηκε ως αναλυτής αγοράς στο Βέλγιο...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ηλίας Αλεξανδρίδης

Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατείας
Εργάζεται στο χρηματοοικονομικό χώρο από το 1993 και υπηρετεί το χώρο του customer service συνολικά πάνω από 24 έτη, σε...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αλεξάνδρα Σταυροπούλου

Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Eίναι Δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από το 1993. ‘Εχει εργαστεί σε χρηματιστηριακές εταιρείες, ΑΕΔΑΚ και μεγάλες εταιρείες...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αλεξία Ερίνη

Τμήμα Επενδύσεων
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Θεόδωρος Σωτηρέλλος

Τμήμα Επενδύσεων
Εργάζεται στον χρηματοοικονομικό χώρο από το 2013. Για σειρά ετών εργάσθηκε στα τμήματα υποστήριξης συναλλαγών και εποπτείας στα Ελληνικά Χρηματιστήρια...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ