Ενημέρωση για COVID-19

Προτεραιότητα στην ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων μας

Αγαπητέ πελάτη,

Στην ATHOS ASSET MANAGEMENT, η υγεία και η προστασία των πελατών και των εργαζομένων μας είναι το πρώτο μέλημά μας. Με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (πανδημία COVID-19), οι αρχές εξέδωσαν εκτεταμένες συστάσεις που απαιτούν αυξημένη προσοχή, ατομική ευθύνη και ευελιξία από όλους μας.

Εμείς αναλαμβάνουμε την κοινωνική μας ευθύνη και στηρίζουμε το σύνολο των μέτρων και συστάσεων. Για αυτό το λόγο σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει μία σειρά μέτρων που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς σας και στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγεία των πελατών και των εργαζομένων μας και την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας μας.

Μέτρα που εφαρμόζονται στην εταιρεία μας

  • Αναλυτική ενημέρωση και εφαρμογή των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με την προφύλαξη και την προσωπική υγιεινή των εργαζομένων μας.
  • Συγκεκριμένες οδηγίες για τους εργαζόμενους που ενδεχομένως θα εμφανίσουν συμπτώματα του κορωνοϊού και έχουν υποψία μόλυνσης, που έχουν ταξιδέψει πρόσφατα σε περιοχές με αποδεδειγμένη συνεχιζόμενη μετάδοση της πανδημίας COVID-19 ή που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
  • Απαγόρευση των πολυπληθών συναντήσεων και εφαρμογή οδηγίας για περιορισμό των ταξιδιών των εργαζόμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό και αντικατάστασή τους, όπου αυτό είναι εφικτό, με τηλεφωνικές διασκέψεις (teleconference).
  • Ενεργοποίηση του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCP) της εταιρείας με εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που επιτρέπουν ευέλικτες μορφές εργασίας ούτως ώστε οι λειτουργίες της εταιρείας να διεκπεραιώνονται καθημερινά, εύρυθμα και απρόσκοπτα από τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας είτε από το χώρο εργασίας τους είτε απομακρυσμένα, μέσω τηλεργασίας.
  • Προτροπή για εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τρόπους που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των πελατών και συνεργατών στο χώρο της εταιρείας, είτε τηλεφωνικά στο 210 671 1500 είτε με αποστολή email στο info@athosam.com.

Συνεχίζουμε να λειτουργούμε με εσάς στο επίκεντρο

Τα γραφεία μας στο Νέο Ψυχικό είναι πάντα ανοικτά για να σας εξυπηρετήσουν. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι εφαρμόζουμε ένα πλάνο ενεργειών που εξασφαλίζει την όσο πιο δυνατόν ομαλή λειτουργία της ATHOS ASSET MANAGEMENT, έχοντας σχεδιάσει δράσεις που ενισχύουν την ετοιμότητά μας και ελαχιστοποιούν ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, εφόσον χρειασθεί.

Για τυχόν επιπλέον θέματα που προκύπτουν, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.athosam.com.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

 

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.