European Bond Fund Target 2027

Ο επενδυτικός σκοπός του European Bond Fund Target 2027 είναι να προσφέρει στους μεριδιούχους απόδοση η οποία θα προέρχεται κυρίως από εισόδημα από προσόδους ομολόγων με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού σχετικού επενδυτικού κινδύνου.

Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το Α.Κ. επενδύει κυρίως (ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του) σε τίτλους σταθερού εισοδήματος σε Ευρώ ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, όπως εταιρικά και κρατικά ομόλογα, που εκδίδονται από κράτη, οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανόμενης της Ελλάδος. Δευτερευόντως το Α.Κ. μπορεί να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς.

Η ληκτότητα των τίτλων σταθερού εισοδήματος στους οποίους επενδύει το Α.Κ.  θα αντικατοπτρίζει κατά το δυνατόν τον ορίζοντα λήξης του Α.Κ., δηλαδή την 30.11.2027, ημερομηνία κατά την οποία θα ρευστοποιηθεί πλήρως το Α.Κ.

Η επενδυτική διαχείριση του Α.Κ. διενεργείται με βάση τη στοχευμένη ημερομηνία λήξης του  χαρτοφυλακίου του, 30.11.2027. Στόχος της επενδυτικής στρατηγικής είναι η οικοδόμηση ενός ομολογιακού χαρτοφυλακίου με την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ της απόδοσης που επιτυγχάνεται, του κινδύνου πιθανής αθέτησης υποχρεώσεων και της πιθανότητας απώλειας κεφαλαίου λόγω των διακυμάνσεων των αγορών  κατά τη συνιστώμενη επενδυτική περίοδο. Το Α.Κ. σκοπεύει στην διακράτηση των ομολόγων στα οποία έχει επενδύσει μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, εφαρμόζοντας μία στρατηγική buy and hold, με σκοπό την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής τους στη λήξη τους. Το Α.Κ. θα αντικαθιστά τις ομολογιακές αξίες μετά τη λήξη τους με μέσα χρηματαγοράς ή κατάλληλους τίτλους σταθερού εισοδήματος με ορίζοντα υπολειπόμενης διάρκειας αντίστοιχο με την ημερομηνία λήξης του Α.Κ. Κατά συνέπεια η ληκτότητα και η ευαισθησία του ομολογιακού χαρτοφυλακίου αναμένεται να μειωθεί με τα χρόνια έως την 30.11.2027.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο European Bond Fund Target 2027 απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές που στοχεύουν στη διατήρηση της συμμετοχής τους στο Α.Κ. μέχρι την 30.11.2027 και επιζητούν να επιτύχουν απόδοση από εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη. Λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού του Α.Κ. δύναται, στο χρονικό ορίζοντα μέχρι τη λήξη του, να παρουσιάσει διακυμάνσεις.

Σημείωση: Το αμοιβαίο κεφάλαιο European Bond Fund Target 2027 προέκυψε την 23/11/2022 από την τροποποίηση του Κανονισμού του Α.Κ. «INCOME GREEK BOND FUND» (Άδεια τροποποίησης: Απ. Ε.Κ. 431/21.11.2022). Αναλυτική ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό δείτε εδώ.

Πληροφοριακά Έντυπα