GMM WORLD BALANCED FUND – Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου GMM WORLD BALANCED FUND είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης μεσομακροπρόθεσμα, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων και καταθέσεων κυρίως στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος.

Για το σκοπό αυτό οι επενδύσεις του Α.Κ. σε μετοχές και σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα θα υπερβαίνουν το 10% του καθαρού ενεργητικού του, αλλά οι επενδύσεις σε κάθε κατηγορία ενεργητικού (μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις και συναφή μέσα χρηματαγοράς) θα υπολείπονται του 65% του καθαρού ενεργητικού, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GMM WORLD BALANCED FUND παρουσιάζει μέτριο έως υψηλό επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών) που κατανοούν, ότι λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού δύναται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις.

Πληροφοριακά Έντυπα