Αλεξία Ερίνη

Σύντομο Βιογραφικό

Αλεξία Ερίνη

Τμήμα Επενδύσεων

Contacts

+30 210 6775480

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.