Άγγελος Πολίτης

Σύντομο Βιογραφικό

Άγγελος Πολίτης

Εντεταλμένος Σύμβουλος

Contacts

+30 210 6718353

Εργάζεται στο χρηματοοικονομικό χώρο από το 1995.  Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στην Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. και επικεφαλής των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου από το 2008 έως το 2015. Έχει επίσης διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. και της Allianz Α.Ε.Π.Ε.Υ. από το 1999 έως το 2008.

Παλαιότερα έχει διατελέσει Επικεφαλής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Επενδύσεων στην Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Helvetia Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Για πολλά έτη ήταν μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ομίλου Allianz στην Ελλάδα, μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων και μέλος των επενδυτικών επιτροπών τους.

Κατέχει Μ.Α. στη Διεθνή Τραπεζική και τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από το University of Reading και είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων Επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.