Δημήτριος Σακέλλιος

Σύντομο Βιογραφικό

Δημήτριος Σακέλλιος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας για περισσότερα από 40 έτη σε τεχνικά έργα.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1981 εργαζόμενος στην τσιμεντοβιομηχανία «Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ». Το 1991, ίδρυσε την κατασκευαστική και βιομηχανική εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»,  η οποία κατέχει πτυχίο 5ης Τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., με κύριο αντικείμενο την ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών δημόσιων – ιδιωτικών έργων και την μεταποίηση όλων εν γένει των μετάλλων και την εμπορία αυτών, στην οποία είναι έκτοτε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Το 2002 ίδρυσε την εταιρεία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ανάλογο αντικείμενο δραστηριότητας της οποίας προϊσταται έως σήμερα.

Κατέχει δίπλωμα Ναυπηγού – Μηχανολόγου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.