Ειρήνη Μπουτάρη

Σύντομο Βιογραφικό

Ειρήνη Μπουτάρη

Middle Office

Contacts

+30 210 6724211

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση στα χρηματοοικονομικά. Έχει εργαστεί ως ασκούμενη στο τμήμα του Budget control and Reporting στον ΟΠΑΠ ΑΕ.