Ελευθέριος Χαΐτογλου

Σύντομο Βιογραφικό

Ελευθέριος Χαΐτογλου

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον κλάδο των τροφίμων για πάνω από 20 έτη.

Είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της βιομηχανίας τροφίμων «Αφοί Χαΐτογλου Α.Β.Ε.Ε.».

Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά (B.A.) από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.