Ηλίας Αλεξανδρίδης

Σύντομο Βιογραφικό

Ηλίας Αλεξανδρίδης

Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατείας

Contacts

+ 30 210 6718341

Εργάζεται στο χρηματοοικονομικό χώρο από το 1993 και υπηρετεί το χώρο του customer service συνολικά πάνω από 24 έτη, σε επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα.

Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Assistant Manager Customer Service and Support στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., από το 2000 έως το 2013.

Έχει επίσης διατελέσει Product Manager στην Interlife Ασφαλιστική, από το 2015 έως το 2017 καθώς επίσης και Επενδυτικός & Ασφαλιστικός Σύμβουλος στην Interamerican Ασφαλιστική στην οποία και διακρίθηκε.

Παλαιότερα έχει διατελέσει Επικεφαλής του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών Β. Ελλάδος, της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Eίναι πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος σε κινητές αξίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κατέχει τίτλο σπουδών στο Management Development από το ALBA Business School και τίτλο σπουδών στο Management II του Harvard Business Publishing. Μεταξύ άλλων, είναι κάτοχος πιστοποιητικού Quality Service Skills & Negotiating Skills του Scotwork International.