Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Σύντομο Βιογραφικό

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών στον τομέα των επενδύσεων. Μεταξύ άλλων έχει τελέσει χρέη Γενικού Διευθυντή με τομέα ευθύνης τις Επενδύσεις στην Εurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. από το 2008 έως το 2014. Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Επενδύσεων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. και της Allianz Α.Ε.Π.Ε.Υ. από το 1996 έως το 2008.

Είναι  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Είναι μέλος της επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.

Κατέχει Μ.Β.Α. με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων Επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

.