Νικόλαος Κυριαζής

Σύντομο Βιογραφικό

Νικόλαος Κυριαζής

Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων

Contacts

+30 210 6746297

Έχει εργαστεί για περισσότερα από 20 χρονια στο χρηματοοικονομικό χώρο ενώ πριν από αυτό εργάστηκε ως αναλυτής αγοράς στο Βέλγιο και στις ΗΠΑ.

Στα χρηματοοικονομικά, ξεκίνησε στο χώρο της Εταιρικής Τραπεζικής (Corporate Banking) στην Τράπεζα Κύπρου στην Ελλάδα (1997) και συνέχισε (1998-2016) στο χώρο των κεφαλαιαγορών στον τομέα πωλήσεων μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος και παραγώγων προϊόντων σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτερες Ελληνικές ΑΕΔΑΚ καθώς και ξένα επενδυτικά σχήματα (mutual, pension, hedge funds).
Στον τομέα πωλήσεων εργάστηκε στις Π&Κ Χρηματιστηριακή (1998-2007), NBGI (2008-2009), NBG Securities (2009-2016).

Κατέχει M.B.A. με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και BSc στη Φυσική από το Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις στο Σικάγο. Είναι πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Κινητών Αξιών, Σύμβουλος Επενδύσεων και Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων Επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.