Θεόδωρος Σαζακλής

Σύντομο Βιογραφικό

Θεόδωρος Σαζακλής

Διευθυντής Επενδύσεων

Contacts

+30 210 6724245

Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στον τομέα των επενδύσεων και της διαχείρισης θεσμικών χαρτοφυλακίων. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Διευθυντής Επενδύσεων Σταθερού Εισοδήματος στην Eurobank Asset Management και Head of Corporate Bonds & Structure Products στο Treasury της Τράπεζας Eurobank, ενώ ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Έχει επίσης εργασθεί ως Διευθυντής Σταθερού Εισοδήματος & Structured Products στην Emporiki Investment Bank και ως Αναπληρωτής Διευθυντής Επενδύσεων στον Όμιλο Interamerican, ενώ για σημαντικό χρονικό διάστημα διετέλεσε Senior Interest Rate Dealer στην Intesa San Paolo IMI Bank.

Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά από το Imperial College Business School καθώς και Πτυχία Πληροφορικής και Οικονομικών από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων Επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.