Θεόδωρος Σωτηρέλλος

Θεόδωρος Σωτηρέλλος

Τμήμα Επενδύσεων

Contacts

+30 210 6711500

Εργάζεται στον χρηματοοικονομικό χώρο από το 2013. Για σειρά ετών εργάσθηκε στα τμήματα υποστήριξης συναλλαγών και εποπτείας στα Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) καθώς και στην MeritKapital Ltd στην Κύπρο ως στέλεχος στο Τμήμα Διακανονισμού και Εκκαθάρισης συναλλαγών.

Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Διοίκηση των Επενδύσεων από το πανεπιστήμιο Heriot-Watt, Σκωτία.