ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, η οποία θα προέρχεται τόσο από υπεραξία κεφαλαίου όσο και από εισόδημα, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού επενδυτικού κινδύνου.

Για το σκοπό αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ένα μικτό χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς σε μετοχές, χρεωστικούς τίτλους, καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, κατά κύριο λόγο στην Ελληνική κεφαλαιαγορά. Επενδύει, κατ’ελάχιστον, ποσοστό 10% του ενεργητικού του σε μετοχές και κατ’ελάχιστον, ποσοστό 10% του ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε χρεωστικούς τίτλους ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, δεν υπερβαίνει το 65% του ενεργητικού του.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (μεγαλύτερο των 3 ετών) που κατανοούν ότι, λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού του δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις.

 

Πληροφοριακά Έντυπα