Σημεία Πώλησης

 

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Περικλέους 2 & Λ. Κηφισίας, 154 51 Νέο Ψυχικό

+30 210 671 1500

+30 210 671 4800

info@athosam.com

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ:

KM Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Γκύζη 3, 151 25 Μαρούσι

+30 216 800 1226

+30 216 800 1227

info@km3.gr

BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Λ. Αλεξάνδρας 29, 114 73 Αθήνα

+30 210 64 78 900

+30 210 64 10 139

info@beta.gr

THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 37, 106 75 Αθήνα

+30 212 21 23 424

+30 212 21 23 432

p.panagakis@thetisgroup.gr