Θεσμικοί Επενδυτές

Η ATHOS ASSET MANAGEMENT λειτουργεί ως ανεξάρτητος επενδυτικός οργανισμός με στόχο την προσφορά εξειδικευμένων λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των Θεσμικών Επενδυτών.

Η πολυετής εμπειρία μας στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Επενδύσεων για Θεσμικούς Επενδυτές (Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες κλπ.) μας καθιστά έναν από τους πλέον έμπειρους και αξιόπιστους διαχειριστές ασφαλιστικών αποθεματικών της Ελληνικής αγοράς.

Οι ανάγκες κάθε Θεσμικού Επενδυτή είναι πάντα ξεχωριστές και απαιτούν εξατομικευμένες λύσεις με απόλυτη εξειδίκευση και τεχνογνωσία. Η έμπειρη και εξειδικευμένη επενδυτική ομάδα της ATHOS ASSET MANAGEMENT προσφέρει ολιστικές λύσεις σε όλους τους θεσμικούς επενδυτές, όπως:

  • Κρατικά ή Ιδιωτικά Συνταξιοδοτικά ταμεία (Public and Private Pension Fund),
  • Ιδρύματα ή Κοινωφελείς οργανισμοί (Foundation and Charities),
  • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (Insurance companies),
  • Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (Financial Institutions),
  • Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Investment firms)
  • Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (UCITS Managers)
  • Επενδυτικά κεφάλαια (Investment funds),
  • Family Office

Όποια και αν είναι η ανάγκη σας έχουμε τις λύσεις.