THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α.Κ.

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων υπεραξιών από κεφαλαιακά κέρδη και μερισματικές αποδόσεις από επενδύσεις κυρίως σε μετοχές εισηγμένες στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α.Κ. επενδύεται σε μετοχές κυρίως της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, σε ποσοστό τουλάχιστον 65%. Δευτερευόντως το Α.Κ. δύναται να επενδύσει σε μετοχές εταιριών εισηγμένων σε Διεθνή χρηματιστήρια, σε ομόλογα, καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς.

Το Α.Κ. παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 5 ετών) που επιθυμούν να έχουν επενδυτικά αποτελέσματα που συνδέονται με την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατανοούν, ότι λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού δύναται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις.

Πληροφοριακά Έντυπα