THETIS ΜΙΚΤΟ Α.Κ.

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου THETIS MIKTO είναι η  επίτευξη μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών κερδών και εισοδήματος για τον μεριδιούχο.

Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το A.K. επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, ομολογιών που εκδίδονται από κράτη, οργανισμούς, τράπεζες και επιχειρήσεις καθώς και μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις. Το A.K. επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και ποσοστό τουλάχιστον 10% σε χρεωστικούς τίτλους, ενώ το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή χρεωστικούς τίτλους ή καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν δύναται να υπερβαίνει το 65% του ενεργητικού του. Οι αναλογίες μετοχών, ομολόγων, ή διαθεσίμων δύναται να διαφοροποιούνται στο χαρτοφυλάκιο με κριτήριο την βέλτιστη απόδοση.

Το Α.Κ. παρουσιάζει μέτριο έως υψηλό επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών) που κατανοούν, ότι λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού δύναται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις.

Πληροφοριακά Έντυπα